Over benchmarking

Corporaties kunnen leren en verbeteren door benchmarken en benchlearnen. U leest hier meer over de Aedes-benchmark en het Aedes-benchmark centrum waaraan wij bijdragen en over ons benchlearningprogramma. 

Aedes-benchmark 2016

Aedes-benchmark 2016

De resultaten van de derde editie van de Aedes-benchmark zijn op 24 november 2016 gepresenteerd. 

Lees meer

KWH-Benchlearningprogramma 2017

KWH-Benchlearningprogramma 2017

Voor corporaties die willen leren vanuit de resultaten van de benchmark. Die stappen willen zetten in hun klantgerichtheid. En dit graag samen doen met andere corporatieprofessionals. Voor deze corporaties bieden wij een veelzijdig benchlearning-programma. 

Lees meer

Aedes-benchmark

Aedes-benchmark

In 2017 vindt de vierde editie van de Aedes-benchmark plaats. In de Aedes-benchmark worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties vergelijkbaar gemaakt. De resultaten hiervan worden op brancheniveau en per corporatie inzichtelijk gemaakt. De Aedes-benchmark is in 2014 gestart en wordt jaarlijks uitgevoerd. 

Lees meer

Aedes-benchmarkcentrum

Aedes-benchmarkcentrum

Benchmarking gaat over meten, vergelijken en verbeteren. Het Aedes-benchmarkcentrum biedt corporaties inzicht in eigen prestaties op talloze terreinen en de mogelijkheid zich te vergelijken met relevante collega’s. 

Lees meer