Innovatieprijs i-Opener 2017 van start

05 september 2017

Editie 2017 van de innovatieprijs i-Opener is van start gegaan. Corporaties met innovatieve projecten op het thema wonen & zorg kunnen deze t/m 13 oktober indienen. De prijsvraag heeft het doel om innovaties die zich richten op huurders in de spotlights te zetten. Door de innovaties breed te delen binnen de corporatiesector willen initiatiefnemers KWH en Aedes corporaties inspiratie bieden bij vergelijkbare vraagstukken waar zij voor staan. 

Thema: wonen & zorg
De i-Opener richt zich deze editie op het actuele thema wonen & zorg. Afgelopen jaren is veel veranderd op het vlak van wonen en zorg. Zorg wordt lokaal geregeld, mensen moeten de woning en de zorg vaker los van elkaar regelen en zij wonen langer zelfstandig. Het aantal huurders met een zorgvraag groeit. De rol van woningcorporaties verandert daardoor. Hoe kunnen corporaties hier aan bijdragen? Hoe ver gaat hun rol? Wat is nodig voor de toekomst? Deze veranderende rol van corporaties vraagt om nieuwe, innovatieve oplossingen. Daar is de i-Opener naar op zoek. 
 
Richtingen voor innovaties waar aan gedacht kan worden:
  • Bijzondere samenwerkingen. Bijvoorbeeld tussen woningcorporaties, verschillende (maatschappelijke) instanties, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, scholen, overheden, met de buurt, samenwerkingen met huurders, enz..
  • Unieke woonvormen die ertoe bijdragen dat iemand langer zelfstandig woont
  • Woningaanpassingen om (langer) zelfstandig te kunnen blijven wonen
  • Initiatieven van burgers, coöperaties samen met corporaties
  • Initiatieven gericht op een inclusieve wijk

Meedoen?
Speelt bij jouw corporatie een mooi project dat zich richt op het thema wonen & zorg? Of is jouw corporatie één van de betrokken partijen binnen een project waarin dit thema centraal staat? Doe dan mee aan de prijsvraag! Een project meld je eenvoudig aan via dit aanmeldformulier. De inzending sluit op 13 oktober.

 
De winnaar?
Een vakjury, bestaande uit Lidy van der Schaft (directeur Wonen bij de Key, winnaar van de laatste editie en juryvoorzitter), Anne-Jo Visser (programmamanager Wonen Platform31), Daniëlle Harkes (manager Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen – Zorg), Jannie Komduur (beleidsmedewerker belangenbehartiging Woonbond) Sven Turnhout (directeur-bestuurder KWH), Adriaan Vonk (manager sectorontwikkeling & innovatie) beoordeelt alle inzendingen en selecteert een top 3. Uiteindelijk kiest de huurder tijdens de Aedes Corporatiedag op 23 november de winnaar. De nummer 1 wint een effectmeting van de innovatie. Daarbij maken we inzichtelijk wat het rendement is van het project. Daarnaast kan de winnende innovatie rekenen op ruime aandacht via diverse media.
 
Meer informatie? 
Een project aanmelden voor deze prijsvraag? Meer informatie? Kijk dan hier.